Zoeken

Het aanvragen van een evenementenvergunning, vereenvoudigd

Hardlopers publiek Kindjes op een markt hardlopen

Voor Gebruikers »

Keurmerk »

EvenementAssistent

De “EvenementAssistent” is gereed voor gebruik door gemeenten en organisatoren. Het online systeem voor aanvragen van evenementenvergunningen ondersteunt gemeenten, organisatoren en hulpdiensten en is vanaf november 2014 beschikbaar.

Na ruim anderhalf jaar ontwikkelen en testen kan een digitaal instrument op de markt worden gebracht dat aan de ene kant zorgt voor minder lasten voor organisatoren van evenementen. En aan de andere kant het advies en beoordelingsproces ondersteunt van gemeenten en hulpdiensten. Als gemeenten gebruikmaken van de “EvenementAssistent” kunnen zij het aanvraag en vergunningverleningproces vergaand stroomlijnen en optimaliseren. Door betere samenwerking bij de voorbereiding voorkomen alle betrokken partijen vervelende voorvallen bij evenementen.

De EvenementAssistent zorgt voor:

  • Minder administratieve lasten, minder onnodige bureaucratie, meer service aan
  • Adequate digitale vragenlijst; landelijk uniform en getoetst aan wettelijke kaders.
  • Alle informatie op één plek en voor alle betrokkenen 24 uur per dag online
  • Automatische risicoscan en risicoadvies.
  • Kostenbesparingen door minder handelingen. (15%-20%)

De EvenementAssistent is onder verantwoordelijkheid van de stichting EvenementAssistent gebouwd door Software leverancier Impactive. Bij de ontwikkeling is een landelijke Gebruikersraad betrokken geweest, met vertegenwoordigers van gemeenten, organisatoren en hulpdiensten.

De stichting gaat verder als Stichting Keurmerk EvenementAssistent en zal zich richten op landelijke kwaliteitsbewaking en vertegenwoordiging van de ketenpartners. Zij heeft voorwaarden en criteria opgesteld en geeft een keurmerk aan leveranciers die voldoen aan de eisen.

De EvenementAssistent kan door meerdere leveranciers worden aangeboden, mits zij voldoen aan de voorwaarden van het keurmerk.

De eerste leverancier die hieraan voldoet is Software leverancier Impactive uit Arnhem. De stichting verwacht dat andere leveranciers ook het concept op de markt brengen. Alle leveranciers zullen op de website van de stichting worden vermeld.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van verschillende evenementen. Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

EvenementAssistent is een initiatief en samenwerkingsverband van ondernemers en overheden. Betrokken actieve organisaties:

Opdrachtgever is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.