Zoeken

Het aanvragen van een evenementenvergunning, vereenvoudigd

Hardlopers publiek Kindjes op een markt hardlopen

Voor Gebruikers »

Keurmerk »

Jos Stierhout heeft zich per oktober 2013 teruggetrokken uit het bestuur van de stichting

21 november 2013

Jos Stierhout is directeur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en was juist tot de stichting toegetreden vanuit het bredere belang van veiligheidsregio's. Doordat ook Veiligheidsregio's directe afnemer kunnen worden van de EvenementAssistent, ontstond de situatie dat de indruk kon worden gewekt van vermenging van belangen. Dit is de aanleiding geweest voor Jos Stierhout om zijn positie te heroverwegen en uiteindelijk terug te treden.

De Gebruikersraad heeft zich in de laatste maanden gebogen over de functionaliteiten in de tool.
Een akkoord is gegeven voor: het digitale aanvraagformulier, de dossiermodule en de automatische risicoscan. De Gebruikersraad heeft Impactive opdracht gegeven om het onderdeel: " doen van een melding" te vereenvoudigen.

De release datum van de EvenementAssistent is nu gepland voor 1 december a.s. 17 december is een Gebruikersraad waarin de testresultaten worden besproken.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van verschillende evenementen. Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

EvenementAssistent is een initiatief en samenwerkingsverband van ondernemers en overheden. Betrokken actieve organisaties:

Opdrachtgever is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.