Zoeken

Het aanvragen van een evenementenvergunning, vereenvoudigd

Hardlopers publiek Kindjes op een markt hardlopen

Voor Gebruikers »

Keurmerk »

EvenementAssistent

Wat levert het op?

De EvenementAssistent biedt gemeenten een beter en sneller proces, levert een bijdrage aan veiligheid van evenementen en verlaagt inspanningen en administratieve lasten van de ondernemer.

Voordelen EvenementAssistent:

 • De afhandeling van aanvragen en meldingen via één landelijke standaard webapplicatie.
 • Tenminste 10-15% lastenvermindering voor gemeenten, veiligheidsregio’s en ondernemers.
 • Het gemeentelijk beleid is op vele aspecten opgenomen in de EvenementAssistent, maar maatwerk is mogelijk.
 • Eenvoudige gegevensuitwisseling met politie, brandweer, GHOR en andere door de gemeente in te roepen adviseurs.
 • Een automatische risicoscan.
 • Een lokale / regionale / landelijke evenementenkalender voor meldingen en vergunningen.
 • Een koppeling met gemeentesystemen.
 • Een koppeling met het Ondernemingsdossier.
 • Een koppeling met het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS), de Nationale Politie Kalender en andere landelijke systemen.
 • Opgenomen als deel IV van de Handreiking Evenemenentenveiligheid.
 • Centraal technisch en fuctioneel beheer van de applicatie.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van verschillende evenementen. Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

EvenementAssistent is een initiatief en samenwerkingsverband van ondernemers en overheden. Betrokken actieve organisaties:

Opdrachtgever is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.