Zoeken

Het aanvragen van een evenementenvergunning, vereenvoudigd

Hardlopers publiek Kindjes op een markt hardlopen

Voor Gebruikers »

Keurmerk »

Persbericht, 1 november 2014

De “EvenementAssistent” is gereed voor gebruik door gemeenten en organisatoren.

Het landelijk online systeem voor aanvragen van evenementenvergunningen ondersteunt gemeenten, organisatoren en hulpdiensten en is vanaf heden beschikbaar.

Na ruim anderhalf jaar ontwikkelen en testen wordt een digitaal instrument  op de markt gebracht dat aan de ene kant zorgt voor minder lasten voor organisatoren van evenementen. En aan de andere kant het advies en beoordelingsproces ondersteunt  van gemeenten en hulpdiensten.  Als gemeenten gebruikmaken van de  “EvenementAssistent” kunnen zij het aanvraag en vergunningverleningproces vergaand stroomlijnen en optimaliseren. Door betere samenwerking bij de voorbereiding voorkomen alle betrokken partijen vervelende voorvallen bij evenementen.

De EvenementAssistent zorgt voor:

  • Minder administratieve lasten, minder onnodige bureaucratie, meer service aan ondernemers en aan burgers.
  • Adequate digitale vragenlijst; landelijk uniform en getoetst aan wettelijke kaders. Gericht op de noodzakelijke ontheffingen en vergunningen.
  • Alle informatie op één plek en voor alle betrokkenen 24 uur  per dag online toegankelijk.
  • Automatische risicoscan en risicoadvies.
  • Kostenbesparingen door minder handelingen. (15%-20%)[1]

De EvenementAssistent is onder verantwoordelijkheid van de stichting ontwikkeld door Software leverancier Impactive. Bij de ontwikkeling is een landelijke Gebruikersraad betrokken geweest, met vertegenwoordigers van gemeenten, organisatoren en hulpdiensten.

Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF: ‘Wij zijn heel blij dat het nu echt gaat gebeuren. De EvenementAssistent maak het voor initiatiefnemers van sportevenementen, vaak vrijwilligers, een stuk eenvoudiger en leuker om een evenement te organiseren’.

Ook de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) is enthousiast: “Omdat je nooit precies weet wie je waar voor moet hebben, kost het ons als organisatoren van evenementen onnodig veel tijd en energie om alle vergunningen voor o.a. horeca, tribunebouw, muziek of wegafzettingen rond te krijgen”, aldus Herald van de Bunt, directeur van Gelredome en bestuurslid van de Stichting EvenementAssistent.

Niek Meijer, burgemeester van Zandvoort: ‘Wij zijn een kleine gemeente, maar met heel veel evenementen, vooral aan het strand natuurlijk. Hulpdiensten moeten soms wel tot vier keer toe om informatie vragen voordat ze kunnen beoordelen of een vergunning wel verantwoord is. Dat behoort straks tot het verleden’.

Ondernemers ervaren hoge regeldruk bij de aanvraag van vergunningen voor festivals, circussen, popconcerten, wielerrondes en andere evenementen. Gemeenten hanteren verschillende procedures en ook de vereisten zijn in veel gemeenten verschillend.

'Organisatoren en gemeenten hebben gezamenlijk geregeld dat dit eenvoudiger kan, volgens één gestroomlijnd proces voor de aanvraag van alle vergunningen die nodig zijn voor een evenement', zegt Hans Onno van den Berg, voorzitter van de stichting EvenementAssistent.

De stichting gaat nu verder als Stichting Keurmerk EvenementAssistent en richt zich op kwaliteitsbewaking en doorontwikkeling. Daartoe zijn keurmerk vereisten opgesteld en wordt een platform van organisatoren, gemeenten en hulpdiensten opgericht.

De aanbieding van EvenementAssistent gebeurt door leveranciers die het keurmerk hebben verkregen. De eerste leverancier met keurmerk is Software leverancier Impactive uit Arnhem.

De eerste gemeenten en Veiligheidsregio’s hebben inmiddels belangstelling getoond en de verwachting is dat voor evenementen in  2015 de aanvragen al via het systeem kunnen worden gedaan.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van verschillende evenementen. Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

EvenementAssistent is een initiatief en samenwerkingsverband van ondernemers en overheden. Betrokken actieve organisaties:

Opdrachtgever is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.