Zoeken

Het aanvragen van een evenementenvergunning, vereenvoudigd

Hardlopers publiek Kindjes op een markt hardlopen

Voor Gebruikers »

Keurmerk »

Voor gebruikers

De EvenementAssistent is vanaf november 2014 beschikbaar voor gebruik door gemeenten en organisatoren.

Een gemeente kan zich abonneren door zich te melden bij de  leverancier van de EvenementAssistent. De gemeente betaalt een standaard aansluittarief en een standaard bedrag per inwoner  per jaar.

Verscheidene Veiligheidsregio’s hebben aangegeven regionaal gebruik te willen maken van de EvenementAssistent. Daarvoor zijn verschillende abonnement alternatieven mogelijk. De leverancier kan een op maat gesneden offerte aanbieden.

De EvenementAssistent kan stand allone worden  gebruikt.  Maar kan ook worden geïntegreerd en aangesloten op gemeente systemen. Maatwerk voor aansluiting op gemeentesystemen en of integratie in gemeentesystemen dient met de leverancier te worden afgestemd en is geen onderdeel van het functioneel ontwerp.

De EvenementAssistent is voorbereid om in de toekomst aan te sluiten op de Nationale Politiekalender en op het landelijk crisismanagement systeem (LCMS).

De EvenementAssistent zal in de toekomst ook worden aangeboden als regelhulp via het Ondernemingsdossier.

Voor organisatoren is gebruik van de EvenementAssistent vooralsnog alleen mogelijk als de gemeente de EvenementAssistent aanbiedt op haar website.  De stichting zal zich er voor hard maken dat ingevulde standaard aanvragen  uit het systeem ook worden  geaccepteerd als PDF-formulier bij niet-aangesloten gemeenten.

De EvenementAssistent ondersteunt  de ondernemer door het aanbieden van een standaard digitale vragenlijst, de mogelijkheid om eigen documenten (plattegrond, plannen) te uploaden en in te dienen en het aanleggen van een evenementen dossier, waardoor gegevens kunnen worden her-gebruikt.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van verschillende evenementen. Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

EvenementAssistent is een initiatief en samenwerkingsverband van ondernemers en overheden. Betrokken actieve organisaties:

Opdrachtgever is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.