Zoeken

Het aanvragen van een evenementenvergunning, vereenvoudigd

Hardlopers publiek Kindjes op een markt hardlopen

Voor Gebruikers »

Keurmerk »

Voor organisatoren

De EvenementAssistent is ontwikkeld door alle relevante partijen die betrokken zijn bij evenementenvergunningen. In de periode oktober 2011 tot en met januari 2012 is een prototype in de praktijk getest met de medewerking van ruim 40 gemeenten en 25 organisatoren. In juni 2012 is een nieuw functioneel ontwerp opgesteld waarin vele opmerkingen en bevindingen van de praktijktest zijn meegenomen en verwerkt.

In januari 2013 ontving de stichting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de opdracht om de EvenementAssistent definitief te ontwikkelen in het kader van het Programma regeldruk vermindering ten behoeve van vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen. Het ministerie heeft een geldbedrag ter beschikking gesteld, dat samen met financiële toezeggingen van brancheorganisaties voldoende is om de opstart van de EvenementAssistent mogelijk te maken.

Momenteel wordt de nieuwe versie van de EvenementAssistent ontwikkeld. Deze versie wordt onder begeleiding van het Centrum Publieke Innovatie en een tweetal adviesraden gebouwd en in het najaar van 2013 opgeleverd.

De EvenementAssistent verlaagt de inspanningen en administratieve lasten van organisatoren en assisteert bij een eenduidig en eenvoudig proces van evenementvergunningen.

De EvenementAssistent ondersteunt gemeenten, hulp- en adviesdiensten en veiligheidsregio’s bij het behandelen van evenementenvergunningen (en meldingen). Hierdoor ontstaat een eenvoudiger digitaalproces en wordt bijgedragen aan de veiligheid van evenementen.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van verschillende evenementen. Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

EvenementAssistent is een initiatief en samenwerkingsverband van ondernemers en overheden. Betrokken actieve organisaties:

Opdrachtgever is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.